Õstörténet és honfoglalás

Fodor István

A Magyarország története címû sorozat történelmünk kezdeteitõl napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedõ történelmi személyiségeket. Ez a kitûnõ, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmû nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklõdõknek. A neves szerzõk a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedõ több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegû munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzõk, az adott korszak avatott ismerõi közérthetõ, ám egyben szakszerû összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.”
Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat fõszerkesztõje.

A sorozat kötetei:

1. Õstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Idõrendi áttekintés

Megosztás
990 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

Kossuth Kiadó