Így írtok Ti - Magyar dráma

Irodalmi karikatúrák

Karinthy Frigyes

"Ezzel a kötetével Karinthy új mûfajt teremtett, amelyet õ maga irodalmi karikatúrának nevezett. Az egyes, paródiaszerû írások nem csupán a mû stiláris sajátosságait veszik célba, hanem az írók egész munkásságáról, alkotómechanizmusuk szerkezetérõl, értékükrõl, az irodalmi életben elfoglalt helyükrõl festenek kíméletlenül õszinte, mindig szellemes és rendszerint találó képet. Ez a könyv Karinthy mindmáig legnépszerûbb kötete. Már elsõ megjelenésekor túlszárnyalta olvasottságában azokat az írókat, akiket mûvében parodizált, persziflált. (Sokan e mûvébõl vélték megismerhetni Adyt, Babitsot, Kosztolányit stb., ma sokan csak Karinthynak köszönhetõen tudnak valamit Szabolcska Mihályról, Pósa Lajosról, Pekár Gyuláról és társaikról.) Szerepelnek benne a fõhõsök, a Nyugat elsõ nemzedékének nagyjai, valamint az ellenlábasok, a kor legavittabb konzervatívjai, ugyanakkor kitekint a klasszikusokra (pl. Petõfi, Mikszáth), de a világirodalomra is (Zola, Wilde, Rostand stb.).

Karinthy nem a különösebben gazdag szófantáziával rendelkezõ írók közül való, változatosságának oka sem stílusa "önálló" láttató erejében rejlik. Sokkal inkább minden helyzetre, nyelvezetre, hangulati indíttatásra vonatkozó tökéletes beleérzõképességében, melyhez páratlan képzeletgazdagság, magasszintû humor társul, innen szokatlan méretû sokoldalúsága, szertelen szellemi kalandjainak gazdagsága. "

(Legeza Ilona, legeza.oszk.hu)

Megosztás
790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Kossuth Kiadó