Északi vihar

Marcellus Mihály

Marcellus Mihály Pannonia Romanum sorozatának legújabb kötete Marcus Aurelius Antoninus császár uralkodásának idején, a szerzõ Északi vihar címû regényének eseményeit követõen játszódik Pannonia Superior provincia területén. A regény fõszereplõi történelmi alakok: mind Marcus Valerius Maximianus pannoniai születésû nemes, a parthus háború veteránja, aki szülõföldjére visszatérve újra fegyvert fog a limest áttörõ germánok ellen, mind ellensége, a narista törzs királya, Valao.

Hasonlóképpen történelmi alak Marcus Aurelius Antoninus is, aki Kr. u. 161-ben lépett a császári trónra, Lucius Verust emelve társcsászárává. Miközben társuralkodójára bízta keleten a parthus fenyegetés visszaverését, rá hárult a birodalom nyugati felét egyre inkább veszélyeztetõ germán törzsek legyõzése.

A germán törzsszövetség meglepõen szervezetten indít támadást a Danuvius mentén, sorra felmorzsolva a határerõdöket és helyõrségeket. A hadseregbe nemrég visszatért Marcus Valerius Maximianus ellenségtõl körülvéve bujdokolni kényszerül maroknyi megmaradt csapatával, miközben a naristák királya, Valao, személyesen rá is vadászik a határvidék biztosítása közben. A rajtaütések, portyák és cselvetések kegyetlenek, mégis mindkét oldalon vannak olyan vérbeli harcosok, akik nem helyezik a tisztesség elé a gyõzelmet, és akár az árulás árán szerzett elõnyt is hajlandóak visszautasítani.

Marcellus Mihály Pannonia Romanum címû regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományõrzõként saját élményekbõl is táplálkozva mutatja be a Kr. u. II. századi Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Arrabona, Savaria és Pannonia életérõl mind a hódítókéról, mind a meghódítottakéról, a kézmûvesekérõl és az elõkelõkérõl, a közkatonákéról és a hadvezérekérõl, a helytartókéról és a császárokéról.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó