Uzsoracivilizáció III.

Drábik János

Az az írás, amely „A Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei” néven vált ismertté, a körülötte máig zajló tudományos és politikai vita, valamint egyértelmûen bizonyítható hamisításai dacára a világtörténelem egyik legfontosabb dokumentumává vált. Ezt azzal vívta ki magának, hogy tanulmányozóinak jelentõs részét ma is meg tudja gyõzni egy titkos szövetség világuralomra törekvõ stratégiájának a létezésérõl. Tartalma az ember és az emberi természet mély megértésérõl tanúskodik. Szemléletesen írja le azokat a módszereket, amelyeket ez a titkos szövetség uralmának megteremtése érdekében kíván alkalmazni az emberiséggel szemben. Ezért ez a dokumentum nem csak híres, hanem hírhedt is. Kiváló felkészültségû tudósok bizonyították be róla, hogy csaló hamisítvány. Más kutatók viszont azt állítják, hogy a Jegyzõkönyvek hamis volta ellenére valóságosan létezõ összeesküvésrõl ad hírt, s a szerzõséget azért tulajdonítják hazug módon a zsidóknak, hogy igazi szerzõi rejtve maradjanak. Többen rámutattak, hogy a Jegyzõkönyveknek valójában nincs köze a judaizmushoz, és csak a megrögzött antiszemiták állítják ennek az ellenkezõjét.

A világ lakóinak a fejlett ipari országaiban élõ 20%-a fogyasztja el a világ erõforrásainak a 86%-át, míg a világ többi lakójának jut az erõforrások 14%-a. Ez az aránytalanság még növekszik is a kamatautomatizmus miatt. Világunk tehát krízishelyzetben van, küszöbön áll a pénzrendszer összeomlása, és új status quo kialakulása. Az új helyzetre fel kell készülnünk. Az együtt gondolkodást kívánja elõsegíteni ez a könyv.

„A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hûséggel a népnek, és nem ismeri a felelõsséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése.”
THEODORE ROOSEVELT, az Egyesült Államok 26. elnöke

A világ szupergazdag pénzdinasztiái által létrehozott, és több száz éves múltra visszatekintõ HÁLÓZAT olyan sok rejtett szállal, sûrûn egybekapcsolódó hierarchia, amely a háttérbõl irányítja az idõközben globálissá növekedett pénzhatalom széles körû intézményrendszerét.

A pénzvagyon-tulajdonosoknak ez a magánkézben lévõ világrendszere napjainkban már uralja a fejlett ipari államok politikai rendszerét, és csekély kivételtõl eltekintve a világgazdaság egészét. A pénzügyi ellenõrzésnek ezt a globális rendszerét a HÁLÓZAT vezetõi hierarchiája, elsõsorban rejtett kapcsolathálója, az illuminátus szabadkõmûvesség, valamint az általa létrehozott központi bankok segítségével irányítja.

A HÁLÓZAT felsõ és ismeretlenségbe burkolódzó vezetõi a demokratikus államok ellenõrzése alatt nem álló központi bankok segítségével, feudális módon kontrollálják az egyes államok gazdaságát és politikai rendszerét, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó