Uzsoracivilizáció II.

Drábik János

„...Azon nézetben vagyok, hogy – ameddig befolyásom lesz Magyarország ügyeibe – a banknak (értsd: egy magántulajdonban lévõ független központi banknak, D. J.) nem akarom azon hatalmat adni kezébe, hogy õ szabályozza Magyarország pénzügyeit. Õt csak eszközül, s mintegy tisztviselõül akarom használni bizonyos határok között. Ez okból nem õ bocsátja ki a pénzt, hanem csak kezeli bizonyos jutalomért...”
KOSSUTH LAJOS

„Képtelenség azt állítani, hogy országunk kibocsáthat 30 millió dollár értékû államkötvényt, de nem bocsáthat ki 30 millió dollár értékû állami pénzt. Mindkettõ kötelezettségvállalás arra, hogy fizetünk. Az egyik azonban az uzsorásokat gazdagítja, a másik viszont a lakosságnak nyújt segítséget.”
THOMAS EDISON

Carroll Quigley a Georgetown Egyetem tanára, a „Tragédia és remény” címû mûvének 324. oldalán írja a pénzvagyon-tulajdonosok nemzetközi hálózatának céljáról: „...ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenõrzés olyan magánkézben lévõ világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálnák, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak...”

A világ lakóinak a fejlett ipari országaiban élõ 20%-a fogyasztja el a világ erõforrásainak a 86%-át, míg a világ többi lakójának jut az erõforrások 14%-a. Ez az aránytalanság még növekszik is a kamatautomatizmus miatt. Világunk tehát krízishelyzetben van, küszöbön áll a pénzrendszer összeomlása, és új status quo kialakulása. Az új helyzetre fel kell készülnünk. Az együtt gondolkodást kívánja elõsegíteni ez a könyv.

„A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hûséggel a népnek, és nem ismeri a felelõsséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése.”
THEODORE ROOSEVELT, az Egyesült Államok 26. elnöke

A világ szupergazdag pénzdinasztiái által létrehozott, és több száz éves múltra visszatekintõ HÁLÓZAT olyan sok rejtett szállal, sûrûn egybekapcsolódó hierarchia, amely a háttérbõl irányítja az idõközben globálissá növekedett pénzhatalom széles körû intézményrendszerét.

A pénzvagyon-tulajdonosoknak ez a magánkézben lévõ világrendszere napjainkban már uralja a fejlett ipari államok politikai rendszerét, és csekély kivételtõl eltekintve a világgazdaság egészét. A pénzügyi ellenõrzésnek ezt a globális rendszerét a HÁLÓZAT vezetõi hierarchiája, elsõsorban rejtett kapcsolathálója, az illuminátus szabadkõmûvesség, valamint az általa létrehozott központi bankok segítségével irányítja.

A HÁLÓZAT felsõ és ismeretlenségbe burkolódzó vezetõi a demokratikus államok ellenõrzése alatt nem álló központi bankok segítségével, feudális módon kontrollálják az egyes államok gazdaságát és politikai rendszerét, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó