Uzsoracivilizáció

Drábik János

A világ lakóinak a fejlett ipari országaiban élõ 20%-a fogyasztja el a világ erõforrásainak a 86%-át, míg a világ többi lakójának jut az erõforrások 14%-a. Ez az aránytalanság még növekszik is a kamatautomatizmus miatt. Világunk tehát krízishelyzetben van, küszöbön áll a pénzrendszer összeomlása, és új status quo kialakulása. Az új helyzetre fel kell készülnünk. Az együtt gondolkodást kívánja elõsegíteni ez a könyv.

A világ szupergazdag pénzdinasztiái által létrehozott, és több száz éves múltra visszatekintõ HÁLÓZAT olyan sok rejtett szállal, sûrûn egybekapcsolódó hierarchia, amely a háttérbõl irányítja az idõközben globálissá növekedett pénzhatalom széles körû intézményrendszerét.

A pénzvagyon-tulajdonosoknak ez a magánkézben lévõ világrendszere napjainkban már uralja a fejlett ipari államok politikai rendszerét, és csekély kivételtõl eltekintve a világgazdaság egészét. A pénzügyi ellenõrzésnek ezt a globális rendszerét a HÁLÓZAT vezetõi hierarchiája, elsõsorban rejtett kapcsolathálója, az illuminátus szabadkõmûvesség, valamint az általa létrehozott központi bankok segítségével irányítja.

A HÁLÓZAT felsõ és ismeretlenségbe burkolódzó vezetõi a demokratikus államok ellenõrzése alatt nem álló központi bankok segítségével, feudális módon kontrollálják az egyes államok gazdaságát és politikai rendszerét, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott nemzetközi magántalálkozókon és konferenciákon fogadnak el.

A HÁLÓZAT a nemzetközileg intézményesült magánpénzvagyon sûrû szövedékû globális rendszere és hatalmi apparátusa: egy háttérbõl központilag irányított, integrált, fegyelmezett és olajozott gépezet. Azért tudunk róla keveset, mert legfõbb mûködési elve a maximális titoktartás. Van ereje ahhoz, hogy ezt a titoktartást kikényszerítse.

A HÁLÓZAT tehát nem egy maroknyi „összeesküvõ” megmosolyogható csoportja, hanem a már korábban is létezett, a XVIII. században viszont nemzetközileg is megszervezõdött pénzoligarchia több mint 230 éves múltra visszatekintõ, nagy hagyományú és sok tapasztalattal rendelkezõ autonóm intézményrendszere, a világtörténelem önálló célokkal, stratégiával és taktikával rendelkezõ szereplõje, saját külpolitikával, pénzügyi és gazdaságpolitikával.

A HÁLÓZAT létezését nem etnikai alapon mûködõ rendszerként kell felfogni. Ebben az uralmi rendben egy privilegizált csoport a magánpézrendszer globális monopóliuma segítségével gyakorolja az uralmat úgy, hogy magánellenõrzése alá vonta a csak szuverén államokat megilletõ felségjogokat: a pénzkibocsátást, a kamat- és árfolyam-szabályozást, a monetáris politika teljes eszközrendszerét. Ez a rendszer a magánpénzvagyon koncentrálódása révén alkalmas arra, hogy egy szûk elit irányíthassa a világgazdaságot, és általa a nemzetközi politikát.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Gold Book Könyvkiadó