Tizenegy év Dél-Afrikában

Emil Holub

Ha kutatói tevékenysége teljességgel csak a gyűjtésre szorítkozott volna, Holub Emil neve akkor is kimagasló helyet foglalna el az afrikai fölfedezések történetében. A félszáz esztendővel ezelőtti kutatások mértékével mérve, Holub utazásai földrajzi tekintetben is jelentősek. További útján azonban teljesen új és ismeretlen földet szelt keresztül észak felé. A még ismeretlen matoka és masukulumbe törzsekről és országaikról az első földrajzi, néprajzi, gazdasági, politikai természetrajzi és meteorológiai adatokat és megfigyeléseket neki köszönheti a tudomány. Az ő fölfedezéseinek az emlékét hirdeti a térképen a Ferenc József-hegység neve a masukulumbék földjének északi határán. Geológiai és paleontológiái kutatásai is új eredményekkel gazdagították a tudományt. Geológiai kutatásai, a gyarmati érdekekre való tekintettel, gyakorlati fontosságúak. Megfigyeléseit az aranylelőhelyekre és a gyémántmezőkre is kiterjesztette. (Halász Gyula)
Megosztás
890 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.