Szálasi Ferenc és a hungarizmus

Paksa Rudolf

Demagóg, õrült, gazember? Népvezér, próféta, mártír? E két véglet között ingadozott Szálasi Ferenc megítélése kortársai szemében. Az utókor azonban közel sem ilyen megosztott személyét illetõen, Szálasi a 20. századi magyar történelem talán legelutasítottabb alakja.
Kötetünkben arra keressük a választ, miként vált azzá. Miért lépett egyáltalán a politika színpadára otthagyva ezzel a biztos karriert kínáló katonaságot? Milyen célok vezették? Mit gondolt és mit tett politikusként? Szálasi életútjának állomásairól számos egykori dokumentum vall, ami lehetõséget ad, hogy több, olykor lényegesen eltérõ nézõpontokból vizsgálhassuk ugyanazt az eseményt.
Könyvünkben megkíséreljük a sok esetben részrehajló – vagy éppen elfogult – kortársak írásai alapján áttekinteni Szálasi életútját: a katonáét, az ideológusét, a politikusét – gyermekkorától egészen haláláig. Végül pedig azt is bemutatjuk, miként viszonyul hozzá az utókor. A kötetet életrajzi kronológia, válogatott bibliográfia, valamint térképek teszik teljessé.


PAKSA RUDOLF 1981-ben született Ajkán, az ELTE-n doktorált történelembõl és 2009 októberétõl az MTA BTK Történettudományi Intézetének a munkatársa. Érdeklõdési területe a modern kori magyar történelem, kutatásai súlypontja a 19–20. századi historiográfia, a régi Eötvös Collegium, valamint a Horthy-kori szélsõjobboldali irányzatok.

Megosztás
2190 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft.