Reneszánsz fejedelmek és pápák

A világtörténelem nagy alakjai

Teke Zsuzsa

A 15-16. századi itáliai városállamok és királyságok fejedelmei egy-egy híres vagy éppen hírhedt család kiváló - vagy kevésbé kiváló - képességû tagjai közül kerültek ki. Hatalmuk megszerzéséhez és megszilárdításához felhasználták az Itáliában született új szellemi irányzat, a humanizmus és a reneszánsz kultúra értékeit is. Többen közülük nemcsak bõkezû mecénások, de neves tudósok, költõk voltak. A fejedelmek - Francesco Sforza, Cosimo és Lorenzo de' Medici, Aragóniai Alfonz - mellett a kötetben szerepelnek az egyházi állam azon vezetõi - VI. Sándor, II. Gyula és X. Leó pápák -, akik államukat szinte világi királysággá szervezték át.

Megosztás
690 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

Kossuth Kiadó