Regélõ Róma

Kertész István

Az elsõ honalapító, a Trójából számûzött és Venus által szült Aeneas történetétõl a második városalapító, Camillus regényes históriájáig ível ebben a könyvben a naggyá növekvõ Róma regékkel dús történelme. A kötet regéi a világbirodalommá terebélyesedõ Róma mitikus elõzményeit beszélik el félezer év történésein ívelve át. E legendás történetek ereje nem annyira a valósághoz való hûségükben, mint inkább abban rejlik, hogy felfedik, miképp gondolkodott a római nép történelmének kezdeteirõl. A könyv élvezetes elbeszélõ stílusban tárja elénk a trójai háború nyomán Itáliába vándorló és ott új hazát alapító Aeneas históriáját, Róma városának megalapítását, a római királyok korát, majd a köztársaság megalapítását és elsõ küzdelmes évtizedeit, ezen belül a plebejusok polgárjogi harcának kezdeteit, amivel a regék már átnyúlnak a megbízható történelem korába is. A histórikus elemeket tartalmazó hagyományban történetileg hiteles és nem hiteles mozzanatok alkotnak izgalmas elegyet. A szerzõ közérthetõen, ugyanakkor a legújabb szakirodalom eredményeit hasznosítva különbözteti meg a regék valós és meseszerû elemeit. Az antik elbeszélõk stílusát és dikcióját idézõ elbeszélés-sorozat az antik irodalom legnagyobb alakjainak (Vergilius, Livius, Plutarkhosz) mûveit és más kortársak történeti munkáit, költeményeit, életrajzait is felhasználja, s ezek együttesen szolgáltatják azt a színes alapanyagot, amelybõl a szerzõ megalkotja a korai Rómának és népének lebilincselõ históriáját.

Megosztás
1390 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó