Ne bántsuk egymást

Karinthy Frigyes

"Délben tizenkettõkor megyek haza. A szobaleány azzal fogad, hogy kerestek: - egy úr keresett, megkérdezte, hogy itt lakom-e, mióta lakom itt, mikor szoktam hazajárni és hogy majd eljön délután.

Sikerült a szobaleány elõtt nyugalmat színlelnem, közömbösen azt mondtam, hogy jól van, köszönöm, - az elõszoba jótékony félhomályában azt sem vehette észre, hogy elsápadok.

Gyorsan bemegyek a szobába, magamrazárom az ajtót, hogy egy kicsit összeszedjem magam és meg tudjam fontolni a legközelebbi teendõket. Az elsõ és legfontosabb, természetesen, hogy innen azonnal el kell mennem, - de vajjon nem lesik-e már a kaput. A kávéházon keresztül megyek, aminek kijárata van az udvar felé, - esetleg egy kis álszakáll, az nem árthat. Bár személyesen úgy látszik, nem ismer: legfeljebb személyleírása lehet. Mindenesetre meg kell tudni, befejezett nyomozás után küldték-e ki, elfogató paranccsal, vagy csak most van még folyamatban a nyomozás. Mert mind a két lehetõség más és más elhatározást követel részemrõl. Ha kész elfogató parancsa van, akkor vagy rögtön elutazom, vagy jelentkezem, mielõtt rámteszi a kezét, ha azonban csak tartózkodási helyemet akarja kikutatni, hogy errõl jelentést tegyen, akkor egyelõre elég, ha néhány hónapig ismeretlen helyen elrejtõzöm. Meg kell tehát tudnom, kicsoda a detektív, hogy a rendõrségrõl van-e, vagy az ügyészségtõl.

A kávéházon keresztül sikerült észrevétlenül lejutnom az uccára. Szerencsémre a harmadik házban lakik egy színészbarátom. Odamegyek és elmondom neki a dolgot, azonnal leültet, maszkot csinálunk, fekete bajuszt és kis kecskeszakállt: így csak nem ismernek fel.

Visszamegyek a kapu elé. Nagyon nyugodtan és megfontoltan kell viselkednem - és fõként a türelmemet nem szabad elveszítenem. Felcsengetek, hogy kerestek-e, vigyázva, hogy felülrõl ne láthassanak meg. Eddig még nem kerestek.

 

A kapuval szemben van egy kis kávémérés: ott ütöm fel a hadiszállásomat. Tótosan beszélek a pincérrel, most jöttem vidékrõl, még nincsen lakásom, majd itt fogok ebédelni."

(részlet)

 

Megosztás
690 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó