Mozgás és struktúra

Dr. Simon-Székely Attila

A kötet, a természetet struktúrákból és folyamatokból álló, végtelen felé haladó struktúrafolyamatként értelmezi, és írja le. A mozgás mindennek az alapja, mozgás nélkül sem struktúra, azaz sem anyag, erõ és semmilyen egyéb dolog nem létezhet.

A struktúrák és folyamatok, végtelen folyamán történõ keletkezésének és létének a törvényszerûségeibõl nagyon sok, eddig még nem ismert jelenség mibenlétére kaphatunk választ.

A szerzõ, dr. Simon-Székely Attila, mintegy 40 éven át tartó, rendkívüli odaadással végzett, nemzetközileg is elismert, tudományos kutatói tevékenysége, két fõ téma köré csoportosul: a végtelen kérdéskörének, és a tudatnak az interdiszciplináris kutatása. A struktúraelmélet, amelyet ebben a kiadványban ír le, szorosan összefügg „A lét szerkezete” c. könyvében vázolt omniverzum modellel, és a „Képi logika” címû munkában leírt logikai ismeretelmélettel.
Megosztás
1590 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó