Mindent elvettek tõlünk

Svábsors Baranyában

Hesz Péterné, Peszt Miklósné, Géczi Endréné

Ez a könyv az eredeti tervek szerint családi krónikaként jelent volna meg mindössze néhány példányban azzal a céllal, hogy a himesházi származású nagymamám, Háy Katalin életének legfontosabb mozzanatait, emlékképeit megörökítse az utódok számára. Déd- és nagyszüleim életében ugyanis meghatározó szerepet játszott a második világháború utáni idõszak. Gyerekkoromban mesék mellett az õ történeteiket hallgattam a telepesekrõl, a meghurcoltatásokról. Sosem fogom elfelejteni dédnagyanyámat, aki élete végéhez közeledve egész nap az ébresztõórát cipelte magával, attól félve, hogy elveszik tõle. Az anyag összeállításakor kezembe akadt két régi hangfelvétel, amelyeken másik két himesi asszony mesél a telepítések idõszakáról. Úgy gondoltam, hogy a három visszaemlékezés megdöbbentõ és szomorú történetei nagyobb olvasóközönség érdeklõdésére is számíthatnak, ezért egy kötetbe szerkesztettem õket.
Megosztás
600 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

DigitalPaper