Miksa császár mexikói szerencsétlen expedíciója

Midőn Miksa császár 1867-ik évi február hó 13-án kis hadoszlop élén Mexikóból Queretaroba indult, az én vezényletem alatt álló századnak jutott a szerencse, hogy Miksa császárt Queretaróba követhette. A Miksa császársága alatt Mexikóban történt eseményekről alig írt még valaki magyar nyelven rajtam kívül; Fő célom a mexikói események újabb kori történetének olyképpen való ismertetése, hogy annak nyomán az olvasó az események fölött megfelelő és helyes fogalmat alkothasson magának. Az elősoroltakat saját élményeim és tapasztalataim szerint adván elő; Művem nem tart igényt a „szakkönyv" elnevezésre; egyedüli célja, kellemes olvasmányul szolgálni mindazoknak, kik az annak idején hazánkban is nagy izgalmat keltett, élénk érdeklődéssel kísért, s szomorú befejezésével az egész művelt világra leverő hatást gyakorolt II. mexikói császárság alig 4 éves, de változatokban gazdag történetének legszomorúbb részét, a queretarói szomorú napok eseményeit a közvetlen tapasztalat egyszerű, elbeszélő hangján írt műből óhajtják megismerni - írja előszavában Pawlowsky Ede. csász. és kir. huszárszázados.
Megosztás
990 Ft helyett
693 Ft
kosárba
30%

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.