Magyar Büntetõjog - Különös Rész

Lévay Miklós, Horváth Tibor

A Miskolci Egyetem Büntetõjogi és Kriminológiai Tanszékének munkatársai által írt tankönyv legújabb kiadása látott napvilágot.

A kötet a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény Különös Részének fejezeteit tartalmazza, kivéve a honvédelmi kötelezettség elleni bûncselekményeket és a katonai bûncselekményeket. Az új Btk. 2013. július 1. napján lépett hatályba, amelynek következtében a Különös Rész joganyaga jelentõsen átalakult, több bûncselekmény törvényi tényállása megszûnt, számos tényállás módosult, illetve a törvényalkotó jelentõs számban új bûncselekményi tényállásokat iktatott be a Btk. rendszerébe. A kéziratot 2013. augusztus 31. napján zártuk le, a tankönyv azonban a 2013. szeptember 19. napján hatályos büntetõjog teljességét tartalmazza.

A tankönyv feldolgozása követi a magyar szakirodalomban kialakult elméleti felfogást és módszert. Az egyes bûncselekményi törvényi tényállásokat a büntetõjog általános részében elfogadott elméleti tételek alapján meghatározott logikai rendben tárgyaljuk, figyelembe véve az oktatás didaktikai és a joggyakorlat jogértelmezési követelményeit.

A joganyag feldolgozása során a szerzõk támaszkodtak a több mint száz éves magyar büntetõjogi tankönyv-irodalom idõtálló eredményeire. Egyaránt merítettek a múlt századforduló klasszikus tankönyveibõl, a kortárs szakirodalomból és saját kutatómunkájuk eredményeibõl.

A tankönyvet elsõsorban az egyetemi jogi felsõoktatásban résztvevõknek ajánljuk, de emellett okkal bízunk abban, hogy a joggyakorlatban mûködõ, szakterületük elméleti anyagával lépést tartani kívánó jogászok is haszonnal forgathatják.
Megosztás
5486 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

Wolters Kluwer