Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink körébõl (III. kötet)

Humán közszolgáltatások igazgatása

Dr. Lapsánszky András

A könyv megalkotásakor a szerzõk és a kiadó kettõs célt tûzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mû szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplõ kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentõségû ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvetõ jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetõen nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzõit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.
- Az elsõ kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,
- A második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,
- A harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintõ területeket tárgyalja.
Megosztás
3785 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Wolters Kluwer