Kevély Katalin

B. M. Croker

Részlet az e-könyvből: "– Miért mondja „kevély Katalinnak? – kérdezte Mrs. Ramage bosszúsan. – Hiszen tudom, Miss Mullet, hogy kegyed szeret gúnyneveket adni az embereknek, de ez a név a jelen esetben éppen nem találó.
– Ebben nem érthetek egyet kegyeddel – felelte Miss Mullet a legélesebb hangján. – Ha oly sokat volna együtt azzal az ifjú perszónával, mint mi, kegyed volna az első, ki megróná e fiatal teremtést a kevélységéért. Hiszen elismerem, hogy velünk szemben nem gőgösködik, sőt az öreg signore Vascóval hatványozottan barátságos; nemrég meleg borogatást is készített számára a gyorsforralóján, téli alsót is vett neki és olaszul szokott beszélgetni vele.
Minthogy pedig Mrs. Ramage e pillanatban nem tett bosszús mozdulatot, az öreg hajadon hévvel folytatta:
– De a fiatalemberekkel szemben, kik itt laknak – s csak elvétve vannak itthon este, de ilyenkor szeretnek kissé kártyázni és zenélni – borzasztóan dölyfös és visszautasító, úgyhogy kővé dermednek az első szavára."
Megosztás
790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Hermész Média Kft.