Kelet titkai

Dmitrij Szergejevics Mereskovszkij


Legendás könyv a Kelet titkai, megdöbbentõ nyomozás az emberi múlt mélyrétegeiben, s felkavaró, izgalmas olvasmány az elsõ sorától az utolsóig. Mereskovszkij, nem kevesebbre vállalkozik ebben a könyvében, mint hogy a sumer és az egyiptomi irodalom, mûvészet és építészet ránk maradt emlékeibõl megpróbálja rekonstruálni a vízözön utáni emberiség tudását és útját Krisztus megszületéséig.

Mit tudtak a sumerek, mit tudtak az egyiptomiak, akiknek mûvészetét máig is felfoghatatlan titokként csodáljuk – mint tudtak a világról, a teremtésrõl, Istenrõl és halálról? És miért kellett óhatatlanul elpusztulniuk e civilizációknak minden fenséges mûvükkel, minden élet- és békeszeretetükkel együtt is?

Megdöbbentõ az a lényeglátó erõ, ahogyan Mereskovszkij piramisokból, templomokból, freskókból, pásztorénekekbõl és halottaskönyvekbõl kihámozza a felszín alatti üzenetet, meg-meglebbentve élet és halál nagy rejtélyének fátylát. Lehet vele vitatkozni, lehet a történelmet másképp szemlélni – de nehéz ellenállni a lenyûgözõ varázsnak, amely évezredeket repül át, hogy rég kihalt kultúrákat eleven kortársként láttasson.
Megosztás
990 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó