Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944

Vonyó József

A szélsõjobboldali eszmék – melyek képviselõi 20. század elsõ felében Európa-szerte mozgalmakat, pártokat szerveztek, s több országban hosszabb-rövidebb ideig a hatalmat is birtokolták – Magyarország korabeli életében is jelentõs szerepet játszottak. Ezek emléke, ideológiai és politikai hatásai ma is hatnak a magyar társadalom egyes rétegeire. Nemcsak képviselõik, hanem más – sokszor egymással ellentétes – politikai irányzatok prominensei, sõt, esetenként hivatásos kutatók is az indokoltnál egységesebbnek képzelik az irányzatot, figyelmen kívül hagyva az egyes elemek közötti különbségeket. Sommás, egyetlen jelzõvel érzékeltetett ítéletükkel nem csekély eltéréseket mutató szervezõdéseket mosnak össze. Nem is beszélve azok eltérõ, gyakran egymásnak ellentmondó értékelésérõl. A kötetünkben közölt tanulmányok – a jobboldali radikalizmus és az azt kifejezõ más fogalmak értelmezésébõl kiindulva – e problémakör néhány elemének tisztázásához kívánnak hozzájárulni. Többek között ahhoz, miben tértek el Gömbös és környezetének nézetei a náluk is radikálisabb politikusokétól. Ha voltak náluk radikálisabb elemek, kivonhatók-e õk ebbõl a körbõl? Másolta-e Gömbös Mussolinit és Hitlert, ahogy azt ma is sokan vallják? Egy rövid írás abba enged betekintést, hogy egy megye (Zala) sajátos gazdasági-társadalmi viszonyai miként eredményezték a szélsõjobboldali mozgalmak országos átlagot meghaladó politikai sikereit. Vonyó József (1945) címzetes egyetemi tanár, több mint két évtizede kutatja a magyarországi szélsõjobboldali mozgalmak történetét, különös tekintettel Gömbös Gyula politikai pályájára, s az általa vezetett mozgalmakra, pártokra. E témakörben született legfontosabb munkái: Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának dokumentumai (1932–1939).
Megosztás
1200 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

DigitalPaper