Isten katonái -1456

Bán Mór

Róma, 1520

X. Leó pápa utasítására egy éve tart a Giovanni da Capistrano ferences atya által állítólagosan végbevitt csodatételek felülvizsgálata. Feltámasztott halottak, hihetetlen gyógyulások és egyéb, józan ésszel megmagyarázhatatlan események sokasága kötõdik a harcos szerzetes nevéhez.

De vajon valódi csodákról van-e szó? Nagy tekintélyû egyházi méltóságok tanulmányozzák a hatvannégy esztendõvel korábban elhunyt pap cselekedeteirõl szóló dokumentumokat. Õszentsége határozott elvárása, hogy az egyházi testület mielõbb kimondja: Capistrano atya méltó a katolikus szentek közösségébe. A döntés egyben üzenet, biztatás is volna a török által erõsen szorongatott Magyarország népéhez, amely kétségbeejtõ helyzetében már valóban csak a csodában reménykedhet.

Amikor azonban egy matuzsálemi korú szerzetest vezetnek a bíróság elé, kiderül, hogy még személyesen ismerte Capistrano atyát. S mi több, elkísérte Magyarországra az Úr 1456. esztendejében, midõn a török hadak Nándorfehérvár ostromára készültek…

Az agg szerzetes vallomásából megdöbbentõ történet körvonalazódik az egyházi bírák számára…
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Gold Book Könyvkiadó