Hírközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban

Szerkesztő: Lapsánszky András

Könyvünk a hírközlést mûszaki, közgazdasági és jogtudományi összefüggéseiben mutatja be, melynek keretében és érdekében minden egyes témakört e komplexitásában ismerteti.

A könyv részletesen elemzi az elektronikus hírközlés azon lényeges kérdéseit, amelyekkel kapcsolatban az állam végsõ soron a mûködõképesség megteremtése, fenntartása, illetve napjainkban már a hírközlés-piaci verseny fejlesztése érdekében avatkozik be a hírközlési szolgáltatások körébe. Megismerhetjük e piac kialakulásának jelentõsebb állomásait, „fordulópontjait”, az állam szerepének változásait nemcsak hazánk és közvetlen környezete, hanem Európa, sõt az Európán kívüli nemzetközi és világfolyamatok összefüggéseiben is. Ugyancsak megtalálhatók a könyvben a hírközlés fejlõdésének legújabb irányai, a hatósági jogalkalmazással kapcsolatos bírósági gyakorlat, illetve a szûk értelemben vett hírközlési igazgatás határterületét képezõ informatikai igazgatás elemzése.

A szerzõk fontos törekvése volt, hogy a szabályozás ismertetésén túlmenõen részleteiben bemutassák, elemezzék az egyes jogintézmények, igazgatási módszerek, eszközök, hatáskörök szabályozásának alapvetõ okait, indokait, jogi, társadalmi, mûszaki, vagy gazdasági alapját, tartalmát.
Megosztás
8509 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Wolters Kluwer