Hazám Abszurdisztán

Esszék, publicisztikák

Grendel Lajos

Grendel Lajos 1948-ban született Léván író, publicista, esszéista, a Kalligram kiadó egyik alapítója. Pozsonyban él, a prágai  egyetemen tanít. A kortárs magyar irodalom egyik legeredetibb alakjaként tartják számon, egy-egy regényének, novellás- vagy esszékötetének megjelenése mindig esemény.

Mûvei a szlovákon kívül angol, francia, olasz, német és lengyel fordításban is megjelentek. Számos elismerés mellett József

Attila és Kossuth-díjas. Számos regény, novellás- és, esszékötet szerzõje. Több könyvében az 1989 utáni társadalmi-politikai  helyzettel foglalkozik.

„Grendel írásmûvészete a magyar prózairodalom radikális átalakulásának idején bontakozott ki, s õ pillanatokon belül e nagy mozgás centrumában találta magát - s e pozícióban nagyon jól fel is találta magát. Ízig-vérig szlovákiai magyarként írja új regényeit, de oly módon, hogy szlovákiaisága az irodalomban tulajdonképpen csupán mint külsõ helyi meghatározottság (íróilag szólván: mint tematika) jelentkezik, s írásainak mind tartalmisága, mind narrációja, mind retorikája túlmutat a regionális irodalom keretein. Olyan szerzõ õ a mai irodalomban, mint amilyen hajdanában, száz évvel ezelõtt Mikszáth Kálmán lehetett, akirõl és akinek írásairól persze rögtön lehetett tudni, hogy milyen helyi meghatározottságúak (azaz hogy a szlovák-magyar együttélés területérõl és történetébõl származnak), de kinek irodalma eleve azt célozta meg, s azt is találta el, hogy a regionális területen kívüli minden érdeklõdõnek, aki a modern irodalmiságban érdekeltnek is érzi magát, jelentõségteljes és élvezhetõ mûveket produkáljon.” – írta Grendelrõl Margócsy István.Megosztás
990 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó