Egy politikus élete

Nagy Emil

Az ezredfordulón, Nagy Emilné dr. Göllner Mária emlékiratainak gondozása közben már foglalkoztatott „Kisapa”, Nagy Emil sorsa is: milyen ember volt, hogyan élhetett mint családfõ, mennyire hatott egymásra e nem mindennapi férj és feleség?

El kellett telnie még négy esztendõnek, hogy fiuk, Nagy István kéziratának talán egyetlen megmaradt példánya e sorok írójának kezébe kerülhessen. A ,hosszúra nyúlt feldolgozás alatt Nagy István özvegye is elhalálozott.

Karmikus kötelességemnek éreztem, hogy ezt az életrajzot is napvilágra hozzam, ugyanúgy, ahogy a család többi tagja esetében megtettem, elõször csak részletekben, virtuális formában. A ,könyv fizikai megjelenéséhez az Ausztráliában élõ Nagy Sándor hozzájárulása, és természetesen a Fapadoskönyv közremûködése is szükséges volt.

Nagy Emilnek a mottóban idézett gondolatai prófé­tikussá váltak. ’45 után házukat államosították, felesége és Kristóf fia Svájcba menekültek, õt magát kitelepítették. István fiukat kémkedés vádjával 15 évre ítélték, ebbõl 4 évet ténylegesen börtönben is töltött.

Az általa gondozott kézirat több oldalán áthúzott, ám többnyire még olvasható szöveg volt, amiket akkor még nem, ma már nyilvánosságra lehet és kell is hozni. A ,Trianonról szóló részek, a revízió, az angolbarátság olyan témák, amik érthetõ, hogy kihúzásra jelöltettek. Ez akkor történhetett, amikor Nagy István tett egy kísérletet a kézirat kiadására, ám a Szépirodalmi elfektette azt…

A ,kézirat régies nyelvezetét meghagytam. A ,felismerhetetlen, illetve hiányzó részeket szögletes zárójelben lévõ három ponttal jelöltem. A ,szerzõ korában még általános mûveltséggel megérthetõ idegen szavak, kifejezések magyar megfelelõjét lábjegyzetekben igyekeztem érthetõbbé tenni a XXI. századi olvasónak. Nagy Emil levelezésének nemrég elõkerült néhány részletét (betûhíven) az életrajz megfelelõ helyeire illesztettem.

Nagy Emil egyéb munkáinak feldolgozása további kutatómunkát kíván, aminek eredményei egy gazdagabb, fényképekkel illusztrált kötetben találnának méltó helyet – a jövõben.

Köszönet Adél lányomnak lelkes diktálásáért, a szöveg egy részének beviteléért.

Juhász József


 ,
Megosztás
990 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó