Az új földesúr

Jókai Mór

„Egy regényemben sem igyekeztem a kort, melyben történetem meséje 
fejlõdik, annyira híven ecsetelni, mint Az új földesúrban. 

Azok az alakok valóban mind itt éltek, az a küzdelem valóban itt folyt 
le a szemünk elõtt, magunk is szerepeltünk benne, ennek  a komikuma és 
tragikuma mind valóság. 

Az egésznek az eszméjét egy nevezetes ötlet adta. 

Én láttam egy este Haynau tábornagyot (a nyugalmazottat) magyar 
ruhában, széles szalagú darutollas túri süveggel a fején, a legkizárólagosabb 
magyar urak társaságában megjelenni. Még élnek többen, akik 
hallották tõle ezen erõs mondást: wir Ungarn lassen unsere Rechte nicht 
confisciren!
Már akkor a nyugalmazott tábornagy magyarországi földbirtokos 
volt.

 
Ehhez a néhány szóhoz is magyarázat kell: magyar ruhában, széles 
szalagú darutollas túri süveggel.


A Bach-korszakban annyira ment az állambölcsek figyelme, hogy még 
a magyarok öltözetére is kiterjedt. Miniszteri rendelet folytán betiltatott 
a széles szalagú kalapok viselése, de különösen a tollviselés a kalapok 
mellett. E klasszikus rendelet végrehajtására az alföldön éppen egy 
magyar nemesi családból származott kerületi fõnök vállalkozott, aki sok 
századon át érdemekkel tetézett õsi családnevét Bonyhádyra változtatta, 
s aki az országos vásárokon szedette le a kalapok mellõl a tollakat, amiért 
aztán megörökíttetett az országszerte énekelt népdalban: 

Kecskeméten kidobolták, Hogy a tollat ne hordozzák. Most a tollat kettõ 
szedi, Amsli zsidó s a Bonyhády…”
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó