Az Iszlám állam – Terrorizmus 2.0

Történet, ideológia, propaganda

Besenyő János, Prantner Zoltán, Speidl Blanka, Vogel Dávid

A kötet hármas nézõpontból – a történet, az ideológia és a propaganda témaköreit vizsgálva –mutatja be a Közel-Kelet és a nagyvilág biztonságát ma leginkább fenyegetõ terrorszervezetet. A szerzõk elsõsorban azokat a területeket elemzik, ahol korábban ismeretlen, sosem alkalmazott módszerek, harci, finanszírozási és kommunikációs technikák jelentek meg.
A fegyverek és pokolgépek tárháza mára végérvényesen kiegészült a propagandagépezet hírközlési és informatikai eszközeivel. Ez a többszörösen összetett harc csak hasonlóképpen összetett válaszlépésekkel vívható és nyerhetõ meg egy olyan ellenséggel szemben, mely számára nincs áldozat, amit meg ne hozna „szent” célja érdekében. Az „Iszlám Állam” szóvivõje ezt mondta egyik beszédében: „Meghalni gyõzelem – ez az, amiben a titok rejlik! Olyan néppel harcoltok, amely sohasem gyõzhetõ le!”
A világpolitikai folyamatokat érdeklõdéssel követõ olvasó számára nélkülözhetetlen forrás ez a könyv. Európa és benne Magyarország nem engedheti meg magának, hogy üzenetét ne vegye komolyan.

Értékes, érdekes, hasznos könyv. Értékes, mert tudományos alapossággal mutatja be az „Iszlám Kalifátust”. Érdekes, mert nem általánosságokat ismétel, hanem a szervezet mûködésének konkrétumait ismerteti. Hasznos, mert segíti a probléma megértését.

Prof. dr. J. Nagy László DSc
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti
és Mediterrán Tanulmányok Tanszék


Magyar kutatók egy csoportja elsõként vállalkozott arra, hogy önálló kötetben tárja elénk az „Iszlám Állam” alapvetõ jellemzõit. A szerzõk racionálisan, közérthetõen és kellõ történeti távlatból mutatják be a szélsõséges szervezet helyét és jelentõségét az etnikai, felekezeti, törzsi és politikai feszültségek uralta közel-keleti térségben.

Dr. habil. Kalmár Zoltán
egyetemi docens
Pannon Egyetem Társadalomtudományok
és Nemzetközi Tanulmányok Intézet


Az „Iszlám Állam” bonyolult politikai pályája tekintetében ez a könyv bölcsen nem foglal állást: gyakorlati szinteken ad támpontokat, gondolatokat a külpolitika iránt érdeklõdõ olvasók számára. Különösen fontosnak tartom, hogy a könyvben nem mosódik össze az iszlám vallás és a terrorállam tevékenysége. Forrás a megértéshez, az egyéni értékítélet kialakításához.

Dr. Mihálffy Balázs (Abdel Rahman sejk)
elnök
European Fatwa Council for Halal Transactionst

Hiánypótló könyv – ennyire mély, ilyen szakértelemmel felvértezett szerzõk által jegyzett mû most kerül elõször a szakma és a széles olvasóközönség kezébe.

Dr. Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértõ
Megosztás
1690 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó