A zöld szfinx

Gárdonyi Géza

„Minden mûnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben!”
– mondja Gárdonyi Géza. A zöld szfinx beigazolta ezt: kétségtelenül rendkívüli. Az írót regényeirõl ismerjük, és kevesen tudják, mennyire kiváló novellaíró. A könyvben található húsz novella különbözik egymástól, mégis van egy kapocs, amely összeköti õket. Ez pedig nem más, mint a népiesség, a népköltészet maga.
A mûvekben valamiféle szomorú hangulat uralkodik, ennek ellenére az élet lüktetése viszi magával a történeteket. Gárdonyi a népélet mozzanatait (Két katicabogár, Kivégzés), a társadalmi kérdéseket (A pintyõkék, Nem volt párja, Ne áss a temetõben, Messze van odáig!) és magát a mûvészetet ábrázolja. Részvéttel figyeli a szegény emberek nyomorát és rokonszenvesnek írja le õket (A tej, Ora pro nobis!, Két vándor). Szimbolikus jelentéssel bíró történetei lebilincselik az olvasót. Fantáziája és kreativitása sokszínû és módfelett kalandos.
A Csakugyan ember a mûvész és a valóság viszonyát mutatja be. A zöld szfinx ugyancsak, amely a könyv címadója is. De vajon miért? Miért nem az Átkozott józanság az, amely egy orvosról szól, aki azt gondolja, mindent tud, hiszen a világot józansággal szemléli. Mégis megtalálja a szerelem és az a pillanat, amikor minden megszûnik körülötte. Aztán elhagyja „átkozott” józansága. A zöld szfinx Gárdonyi olyan alkotása, amely szimbolikus tartalommal van megáldva. A fel nem fedezett mûvészrõl szól, aki az erdõben él és csak akkor zenél, amikor már a hold is felkelt. Bolondnak vélik, azonban akad egy festõ, aki a mûvészt látja benne. A mû tulajdonképpen a segítségnyújtásról, a mûvészrõl és annak valóságáról szól, s talán arról is, hogy nem lehet megváltoztatni senkit, csupán akkor, ha õ is akarja.
Gárdonyi ott van velünk, olvasókkal minden novellában, egyes szám elsõ személyben kalauzol bennünket. Hol mosolyt csal az arcunkra, hol pedig részvétet kelt bennünk a szereplõi iránt. Egy bizonyos: érdemes megismerni a novellaíró Gárdonyi Gézát!
Megosztás
890 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Kossuth Kiadó