A veterán - Aquincum farkasa

Marcellus Mihály

A Kr. u. I. század végére a Római Birodalom meghódította és pacifikálta a mai Dunántúl területét, két provinciára, Pannonia Inferiorra és Pannonia Superiorra osztva azt. A római jelenlét azonban közel egy évszázadig pusztán katonai volt, sok helyen megmaradt a régi törzsi szervezet, és a legiók állományát is a helyi lakossággal töltötték fel.

Marcellus Mihály Pannonia Romanum címû regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományõrzõként saját élményekbõl is táplálkozva mutatja be a Kr. u. Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Aquincum és Pannonia életérõl, úgy a hódítókéról, mint a meghódítottakéról, a kézmûvesekérõl és az elõkelõkérõl, a közkatonákéról és a hadvezérekérõl, a helytartókéról és a császárokéról.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó