A vejlbyi pap

Steen Steensen Blicher

A XIX. század közepének édes-bús romantikája és tradicionális életszemlélete és ennek minden derűs bája és csüggedő szomorúsága visszhangot ver Blicher művészetébe. Lényege szerint mégis új utakat kereső művész és egyéniség. Novelláinak tárgyait leginkább saját élményeiből meríti, helyesebben: minden történetének élményszerűséget ad énje első személyben való szerepeltetése révén. A fantáziája nem csapong féktelenül, lelke is mindig ott kószál lenn a jütlandi pusztaságon, de pompás megfigyelő; leírásai elragadóak; jellemzése páratlan drámai erejű; stílusa élénk, közvetlen és pompás hasonlatok és klasszikus vonatkozások tarkítják és mesélni úgy tud, mint kevesen mások. Szereti a tragikus fordulatú vagy befejezésű történeteket. De néha a naiv, ártatlan jüt humor és pajzánkodás is fel-felcsillan írásaiban. Az itt közreadott novelláit úgy válogattam össze, hogy a magyar olvasó előtt az író művészetének egyszerű, keresetlen és komoly, néha szinte már ünnepélyesen komoly jellemvonásai a lehető legjobban kidomborodjanak. Blichert külföldön általában alig ismerik. Pedig megérdemelné, hogy szélesebb körökben is olvassák zamatos írásait - írja bevezetőjében fordítója, Hetyey József.
Megosztás
890 Ft helyett
623 Ft
kosárba
30%

Legújabb ajánlatok

DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.