A "szellemi termelési mód"

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor új könyve nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy megfogalmazza egy mind a kapitalizmustól, mind az államszocializmustól eltérõ társadalmi forma lehetõségét. Összegyûjtik és értelmezik ennek a kapitalizmuson túli társadalmi formának a jelen viszonyai között kimutatható jeleit.
A kapitalizmus kritikája során aligha lehet megkerülni Marx munkásságát. A szerzõk nem csatlakoznak sem azokhoz, akik a marxi koncepciót mintegy szentírásnak tekintve szemet hunynak e koncepció ellentmondásai felett, de azokhoz sem, akik az államszocializmus tapasztalatai alapján az egész marxi szemléletet számûzni igyekeznek az emberi gondolkodás eszköztárából. Néhány alapvetõ, Marx által kidolgozott kategória – mint a termelési mód – felhasználásával a szerzõk ezeket a kategóriákat új (a jelen viszonyaiból levezetett) tartalommal töltik fel, hogy segítségükkel leírhatóvá váljék a kapitalizmus egy reális (az államszocializmus zsákutcájával több tekintetben ellentétes) alternatívája.
A szerzõk ezen alternatíva szociológiai hordozóinak, kulcsszereplõinek a "szellemi termelõket" tekintik, s szembesítik következtetéseiket mindazokkal az elméletekkel, amelyek így vagy úgy érintkeznek a szellemi termelés, a szellemi termelõk kérdéskörével. (Többek között a posztindusztriális társadalom elmélete, információs társadalom elméletek, hálózati modell, az értelmiségi osztály elmélet, az "új munkásosztály"-elméletek.)
A szerzõk által e könyvben körbejárt elméleti keret mind a jelen kapitalizmusának, mind az államszocializmus alakulásának új nézõpontú értelmezésére nyújt lehetõséget.
A könyv egy tervezett társadalomelméleti trilógia középsõ darabja, (melynek elsõ része a 2007-ben a Kossuth Kiadónál megjelent "Túlélési stratégiák"). Helyenként könnyebb, helyenként nehezebb, de mindenképpen gondolatébresztõ, a társadalom lehetséges jövõjérõl gondolkodók számára megkerülhetetlen olvasmány.
Megosztás
1990 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó