A szegénysoron

Ivan Cankar

Cankar ezt a regényét - amely legszuggesztívebb erejű és legtragikusabb felfogású műve - rajongva szeretett édesanyjának ajánlotta, akire egész életében mindig mélységes megindultsággal gondolt. Valóban az anyai szeretet áldozatosságának és a földhözragadt ínség hősi küzdelmének a világirodalomban is nehezen akad hasonló értékű rajza. Nem csoda, hiszen a költő a szíve vérével írta ezt a regényét, s szereplői a saját családjából nőttek bele az irodalmi halhatatlanságba. Aki a szívével olvas, az hetekig se fog szabadulni megejtő varázsától és hátralevő életében szánóbb szeretettel fog hajolni az élet toprongyos hajótöröttjei fölé. (Pável Ágoston)
Megosztás
890 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.