A szegénység útja - Egy ember, aki mindent tud

Jókai Mór

„A fejezet címérõl mindenki kitalálja, hogy egy nagy alkotmányos hadjáratot fogunk végignézni.

Bakonyberek megyében a fehér toll és vörös toll pártja készül.

Ne fuss el tõle, kedves olvasó! Egy csepp politika sem lesz benne. Tudom, hogy megelégelted, s nem szaporítom szenvedéseidet még szépirodalmi úton is. Nem politikai pártok harcoltak itten. Nincs szó a kor nagy eszméirõl, vallásszabadságról, népfelszabadításról, közteherviselésrõl s azoknak tolmácsairól, itt csak a következõ nagy világeseményen fordul meg a jövendõ sorsa: miszerint, hogy a három év elõtti tisztújításon a vörös tollas párt csak oly feltétel alatt egyezett bele Herendy Gábor elsõ alispánná választatásába, hogy ha az ugyanakkor második alispánná megválasztott Darkaváry Lõrinc a jövõ választáskor elsõ alispánná emeltetik, Herendy Gábor helyet ad, s maga elmegy septemvirnek, ha viszik.”

(A szegénység útja – részlet)

 
„Mindenki meg volt felõle gyõzõdve, hogy Ottónak csak egy kis háborúra van szüksége, hogy fényes pályakört csináljon. Most huszárkapitány. Az elsõ fényes lovassági fegyverténye után õrnagyi rangra emelkedik. Akkor jön egy erõszakolt kémszemlészet: a visszatérõt várja az alezredesi cím. Azután egy ügyesen kombinált s vakmerõen kivitt megrohanás. Ez ,érdemeket ád neki a dandárparancsnokságra. Végre egy döntõ ütközet, ahol az oroszlánrész az õ dandárjának s éppoly bátor, mint körültekintõ vezényletének jut. Mindig feljebb! Ki tudja, hol végzi még?

A ,Terézia-rendbe okvetlen belekeveredik.

A sors betöltötte ezt a kívánságot is. Napirendre került az olasz-francia-osztrák háború. ”

(Egy ember, aki mindent tud – részlet)
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Fapadoskonyv.hu Kiadó