A szabadság reakciós harcosai

A haladó politika közép-európai bírálata

Megadja Gábor

Megadja Gábor (1985) a Századvég vezető kutatója, a 888.hu publicistája.
Első könyve Az utópiahegemóniája címmel2014-ben jelent meg, jelen kötet pedig doktori
értekezésként született.
Lehetséges, hogy a modern totalitárius rezsimek visszazuhanást jelentenek a sötét korokba, a modernitás előtti időkbe? A felvilágosodás előtti törzsi szellemiséget testesítik meg, főleg Közép és Kelet-Európában vagy a harmadik világban, ahol nem tudtak megszabadulni a barbarizmustól? Vagy pont ellenkezőleg, a nemzetiszocializmus és a kommunizmus épp a modernitásnak köszönhetik létüket? A könyvben tárgyalt szerzők a második álláspont mellett érvelnek.


 


Ez egy eretnek könyv. A haladás és a modernitás jelenségeinek értelmezésében az intézményesített és uralkodó felfogástól élesen eltér, tagadja az ezeket megalapozó dogmákat, kérdőre vonja a modern ortodoxia tételeit. A könyvben tárgyalt szerzők maguk is eretnekek, ám a könyv néhány szerzőt is olyan módon értelmez, ami követőik szemszögéből ugyancsak szentségtörő eljárásnak minősülhet.

Megosztás
1990 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

Századvég Politikai Iskola Alapítvány