A róka-út

Hermann Sudermann

Az apák bűneiért a fiaik bűnhődnek - szól a tanítás. A népszerű színpadi szerző, Hermann Sudermann regénye ebből az alapvetésből indul ki, és helyezi cselekményét a napóleoni háborúk idejére, Kelet-Poroszországba. Az öreg grófnak, kinek parancsára a szolgálóleány megmutatta a rejtekutat a francia csapatoknak, a fia hazatér, s bár nevet váltott, felnő és katonatiszt lett, városkájában izzó gyűlölet fogadja: apja bűnét rajtuk szeretné a falu, s apja ellensége, és annak fia megtorolni. Boleszláv felkeresi apjának, a bárónak lakhelyét. Egykori házukat feldúlták, s egy félbolond lány mellett megtalálja apja temetetlen holttestét. Boleszláv el kívánja temettetni apját, ám olyan indulatokat szakít fel ezzel, hogy maga is áldozattá válik. Apja bűneiért őt akarják felelősségre vonni. A fiú immár nem apja becsületéért, hanem saját életéért kénytelen küzdeni.
Megosztás
990 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.