A régens lánya

Alexandre Dumas

A regény a francia romantika utolérhetetlen népszerûségû írójának egyik legizgalmasabb mûve. A filmszerûen pergõ cselekményû, váratlan, szellemes fordulatokban gazdag történelmi kalandregény Franciaországban játszódik a XVIII. század elején, amikor a gyermek király helyett a kicsapongó életû, de tehetséges államférfi, Orléans-i Fülöp régens uralkodik. Ellene szõ összeesküvést a békétlen bretagne-i nemesek csoportja, s köztük a bátor, daliás ifjú lovag, Gaston de Chanlay, akit hazafiúi érzelme és a családját ért régi sérelem megtorlása hajt, hogy végrehajtsa véres tettét, megölje a régenst. De alighogy útra kel Párizs felé, lépteit máris titkosrendõrök hada figyeli, s a tapasztalatlan összeesküvõ, aki ráadásul olthatatlanul szerelmes a szépséges, erényes Héléne-be, a régens kolostorban neveltetett lányába, gyanútlanul besétál az agyafúrt, kegyetlen, de zseniális fõtanácsadó, Dubois állította kelepcébe. És ekkor dõl el, hogy mi nyom többet a latban: a szenvedélyes szerelem vagy az adott szó, a becsület… A romantikus kalandregény utolérhetetlen mestere, Dumas ezúttal is három testõrre való izgalommal szolgál.
Megosztás
900 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Adamo Books