A pénz diktatúrája

Drábik János

Ha kellõ létszámú kortársunk értené a kamatszedõ hitelpénzrendszer mûködését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenõrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében.
Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nõtt pénzhatalom viszonylag egyszerûen megdönthetõ, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselõ demokratikus állam, az Országgyûlés és a kormány – ellenõrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kõsziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tûnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát.

Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenõrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerrõl a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegõ, a víz, a termõföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy mûködhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelõje: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtõ munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erõszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is.
Megosztás
1490 Ft helyett
1192 Ft
kosárba
20%

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó