A magyar nép élce

Jókai Mór

„A humor csak szabadelmû és felvilágosult népek tulajdona. Nemzetek,
akik szeretik kimondani az igazságot, mikor nyíltan nem lehet,
képes beszédben, tréfa színe alatt is, akiknek szelleme azon önállóságra
jutott, ahonnan a jót a rossztul nem csupán a hagyományos hit, hanem
saját ítélõtehetség tudja megkülönböztetni, akik a világosságnak szemébe
mernek nézni, azoknál otthonos a humor.

Kínában kevés nyoma a humornak.
Régi évkönyvekben egész halmazát fedeztem fel azon jegyzeteknek,
mik kínai népmondákból gyûjtettek össze: hogyan talált Konfucse
a pusztában egy kutat, melybõl szomjas levén inni akart, de miután
megtudá, hogy azt zsiványok kútjának híják, ott hagyá és szomjan
odább ment, – másutt a kínai bálványisten hogy engedi magát az áldozatok
hulladékaival kielégíttetni, míg azoknak javát az áldozó magának
tartja, – mint utálja a tengeri szellem a pecsenyeszagot? – hogy
készíttetett Kao Ti császár kövekbõl hadsereget, miután élõ népét az
ellenség és az elemek elpusztíták, – hogy viszik fel a kínait halála után
hosszú varkocsánál fogva az égbe? – hogy veri meg a házi bálványistent
a kínai kereskedõ, mikor veszteségben van? – mindezek nekünk elég
humorisztikus dolgok, de ott egész komolysággal vannak följegyezve,
s nincsenek igényeik a kedvderítésre. Az sem humor, mikor a karaibok
lakója, egy misszionáriusnak e kérdésére: ismerted-e a derék páter Barnabot?


–azt felelé: ismertem, ettem belõle.


Az Ezeregyéjszaka regéi között már sok helyütt tûnik fel humorisztikus
alapgondolat, mentül közelebb esik a mese az uratlan pusztákhoz,
s aként enyészik el e színezet, amint közelebb jár a kalifák trónjaihoz.
Az arcra boruló nép nem enyeleg, a heréltek között nincsen tréfa…”
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Fapadoskonyv.hu Kiadó