A kõfaragó

Bónizs Róbert

Az Úr ezerháromszáznegyvenedik esztendejében, az idõs Anjou Károly Róbert király uralkodásának õszén a Magyar Királyság erõs, szilárd állam. Az uralkodó hosszas küzdelmek után megerõsítette a központi hatalmat, felszámolta a fõnemesi „kiskirályok” uralmát, és a felvirágzás útjára vezette az országot.

Zétényfi András, az ifjú kõfaragó és kõmûvesmester a királyné egyik kegyencének zaklatásai miatt kénytelen elhagyni szülõhelye várát és biztos megélhetését. A Zemplén és a Bükk környékén vándorolva elõbb a szentléleki kolostor pálos szerzeteseivel ismerkedik meg, majd az upponyi Dede-vár megerõsítésénél kap munkát, ám hamarosan innen is mennie kell.

Perényi Bulcsú, Szád-vár ura, az ifjú kisnemes leghõbb vágya, hogy a király lovagjává váljon, és miközben szerény birtokait igazgatja, izgatottan készül a hamarosan megrendezésre kerülõ vitézi tornára és a trónörökös, Lajos herceg váratlanul bejelentett vadászatára. Mindeközben húga, a szép Villõ sorra utasítja el nemesi kérõit, bírva betegeskedõ édesanyjuk ígéretét, hogy maga választhatja meg jövendõbelijét.

Bebek László, Csorba-kõ ura súlyos adósságokkal küzd, és végsõ kétségbeesésében a Rudabányáról a királyi kincstárba útnak indított ezüstrudakra veti szemét.

És mindeközben a sûrû erdõk mélyén ott rejtõzik egy könyörtelen haramia, aki csak ura parancsára vár, hogy beteljesítse annak a gyermek trónörökösök életére törõ Zách Felicián és családja kivégzése miatt forralt bosszúját…

Bónizs Róbert regénye kiterjedt kutatómunkán alapuló, rendkívül olvasmányos és hangulatos tükre a XIV. századi Magyar Királyság életének. A puszta történelmi tényeken túl élethû képet fest a vidéki nemesség és köznép életérõl, szokásairól, hétköznapjairól és ünnepeirõl, szerelmeirõl és halálos harcairól.
Megosztás
1790 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Gold Book Könyvkiadó