A hódító Róma

Kertész István

A szerző történészi munkássága egy részét annak szentelte, hogy kutatta, miképp lett Makedónia polgárháborúk és ellenséges támadások sújtotta államából világméretű politikai szervezőerő. Természetes igényként jelentkezett részéről az, hogy ugyanezt, vagyis a hatékony politikia szervezőerővé válást Róma esetében is kutassa, és eredményeit közzétegye. Ezt szolgálja A hódító Róma címmel elkészült, új kiadásra átdolgozott írás, amely leírja a két politikai szervezőerő összecsapásának történetét is.

 

A könyv a római történelemnek az az időszakát írja le, amely a plebejusok polgárjogi harcának Kr.e. 287-re datált lazárulásstól Kr.e. 133-ig, agyis a római polgárháborúk kirobbanásáig tartott. Nyomon követi a nagy hódítások, a Pürrhosz elleni, a pun és a makedón háborúk hadi eseményeit és ezek visszahatását egyrészt magára a római társadalomra, másrészt a Földközi-tenger partvidékének politikai viszonyaira. Mindezt a csatolt válogatott biblográfia tanúsága szerint is a legmodernebb, köztük az lemúlt évek során megjelent szakirodalom felhasználásával teszi.
1983-ban, a könyv első kiadásával egy népszerűsítő művet alkotott, amely az olvasók meg a szakemberek körében is egyértelmű sikert aratott. Mostani írásában a népszerűsítő jellegből a közérthetőségre való törekvés és az események izgalmas tálalása maradt meg, ugyanakkor számos vonatkozásban érvényesült a szakmai jelleg elmélyítése.
Új részek is kerültek a kéziratba, például a római pénzverés történetét elemző szakasz vagy a rabszolgasággal kapcsolatos új kutatási eredmények és nézőpontok részletezése. A római hódítások gazdasági hátterét felfedő statisztikai adatok nem csupán az egyetemi hallgatók, de a szakemberek számára is meghökkentően plasztikus képet adnak a római imperializmus jellegéről.
A könyv maga világos állásfoglalás a római hódító politika lényegéről alkotott, évtizedes tudományos vitában, amennyiben kiemeli a római külpolitikában érvényesülő  gazdaságpolitikai szempontokat.

Megosztás
1390 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Kossuth Kiadó