A három márványfej

Jókai Mór

"A cselekmény a dalmát tengerparton, Raguzában és környékén játszódik.Boboli János - Raguza elsõ polgárának fia - megszökteti esküvõjérõlegy gazdag fejedelem lányát. Ezért a lányt kolostorba zárják, õ pedigszerzetes lesz. A környezõ hegyekben élõ warángok fejedelmének fiávalés cinkosaival fölégetteti a lány võlegényének várát, megöleti a férfiakat.A nõket, gyermekeket és a rabszolgákat a várból kivezetõ tekervényesalagúton keresztül kimenekíti. „Egyszer valamikor, talán még Róma alapítása elõtt, egy trák vadászaz illíriai erdõk között szarvast ejtett el, s mindjárt lakomát csapott belõle,nagy tüzet rakott, s fanyárson szarvascombot sütött. Mikor márcsupa parázs volt a máglya, beledugta a dárdája vasát. Szokás volt ez avadászoknál, ha a forrás mellett rakott tûznél sütkéreztek. Az izzóvá tettvasat azután belemártották a jéghideg forrásvízbe, s attól az egyszerreacéllá edzõdött, s szép ragyogó kék, lilakék zománcot kapott.Mikor a trák Nimród kihúzta a forrásmedencébõl a kelevézét, amidõnaz már megszûnt süstörögni, bámulva látta, hogy a kopjavas végemég mindig lángol, mintha izzó volna. Hozzányúlt: hideg volt. Hidegláng! A kopjavas hegye meg volt aranyozva, az elégett máglya éppen egyaranygazdag kõzetre volt rakva.Így fedezték fel az illír aranyat...""
Megosztás
500 Ft helyett
350 Ft
kosárba
30%

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Adamo Books