A Lumiére-örökség I–-II.

Filmek az ezredfordulón (1990-–2006)

Nagy Imre

A Lumiére-örökség címû könyv a szerzõ 1990-tõl 2006-ig vezetett filmes naplójának eredményeként jött létre, amelynek egyes darabjait korábban filmkritikák formájában publikálta. Ebbõl a nyersanyagból formálódott és bõvült ez a könyv, amely több mint négyszáz film bemutatását, elemzését és értelmezését tartalmazza, személyes nézõpontból, de tárgyi hitellel.A kétkötetes munka akár kézikönyvként, filmes enciklopédiaként is szolgálhat, ám sajátos „filmregényként” is olvasható, melybõl kirajzolódik az ezredforduló filmmûvészetének gazdag körképe, irányzatai, stílusváltozatai, fontos rendezõinek munkássága. A szerzõ figyelme a magyar és az európai, valamint az amerikai film mellett kiterjed a kevésbé közismert iráni és távol-keleti alkotásokra is. A történeti visszapillantások a filmmûvészet alakulástörténetének horizontjába helyezik az egyes elemzéseket. Az olvasmányos formában megírt mû egyaránt számíthat diákok, tanárok és a filmmûvészet híveinek érdeklõdésére, de mindazok haszonnal forgathatják, akik kíváncsiak az ezredforduló egyik legfontosabb mûvészeti ágának újabb eredményeire.
Megosztás
2800 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

DigitalPaper