Az elátkozott család

Jókai Mór

„Az események, miket e regényben leírtam, alapvonalaikban mind igazak. Kevesen fogják már azokat ismerni, mert hiszen az újabb kor jobban elfelejti a régi halottjait, mint gazdag örökösök eltemetett õsüket. A vallási villongás, miután országosan lecsendesült,  még azután sokáig fenntartotta magát egyes hatalmasak akaratában. Errõl a mai idõknek már fogalma sincsen.

És én nem tudom, hogyan van jobban, így ahogy most élünk, vagy ahogy elõdeink éltek? Nem voltak-e azok sokkal  tiszteletreméltóbb emberek, kik akkor egymással a hit ügyeiért küzdöttek, mint a mostaniak, kik nem is tudják, hogy hisznek-e még valamit? Az akkori szent fanatizmus helyét felváltotta a mostani közöny. Azért sokan nem fogják érteni azt, hogy mint lehetett egy keserû átoknak, amit ember kimondott, ember fejére leszállani, mégpedig az átkozóra úgy, mint az átkozottra.

A kor ingerültsége kimagyarázza azt.

Regényünk két hõse, a két õsz antagonista olyan kornak volt képviselõje, mely erõs szenvedélyében egymást felemészteni  hivatott. Csak e különös erõk tusája adhatta meg a késõbbi nyugalmat a közéletnek, melynek akkor a hit volt fõérdeke…”
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó