A két Trenk

Jókai Mór

A regény egyrészt Trenk Ferenc báróról szól. Elõbb a császári, majd a cári
hadseregben szolgált. Az osztrák örökösödési háború idején ötezer fõnyi
pandúrcsapatot szervezett, s nagy bátorságot tanúsított a harcmezõn.
Ezredessé léptették elõ, de két év múlva kegyetlenkedései miatt rangjától
megfosztották és örökös várfogságra ítélték. A másik Trenk, Ferenc
unokaöccse, Frigyes, aki fiatalon II. Frigyes testõrtisztje lett, de unokabátyjával
folytatott levelezése miatt hamarosan börtönbe kerül.

„A kalandos regényt egyszerre félbeszakítá a megújult háború.

A béke esztendjét, mely menyegzõ és parádé között folyt le, már megelõzte
két véres hadjárat, II. Frigyes az 1741-i háborúban elfoglalta az
osztrákoktól Sziléziát, s a visszafoglalási kísérletnél döntõ ütközetet
nyert meg Mollwitz körül. Ezt a diadalt ugyan tudtán kívül aratta a király,
derék gránátos ezredei – ezek a mozgó bástyák – nyerték azt meg,
míg õ maga összetört lovasságával futott a csatatérrõl, az üldözõ huszároknak
visszakiáltva: Engem nem fogtok el, jobb lovam van, mint valamennyiteknek!

Azután az osztrák örökösödési háború szépen kihízott európai háborúvá.
II. Frigyes szövetséget kötött XV. Lajossal, német a franciával!
Ausztriának pedig segélyére jött Anglia, amazokhoz csatlakozott Spanyolország,
emezeknek pártjára kelt Nápoly és Szardínia, valamennyi
ellenség kiválasztotta Ausztria semmivé tételére a bajor királyt, Károly
Albertet, annak szánták Mária Terézia német és cseh tartományait. Magyarországot
meghagyták a királynõnek…”
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Fapadoskonyv.hu Kiadó