A janicsárok végnapjai

Jókai Mór

Mahmud szultán a szétesõ birodalom megújítására készül és ennek feltétele
a janicsárokkal való leszámolás. A hírhedt nagyúr, a birodalom jelentõs
részét kezében tartó janinai Ali pasa méltó ellenfele a szultánnak.
Legyõzése és bukása után kerülhet csak sor a janicsárok feletti gyõzelemre,
a megerõsödött ország egységének megteremtésére.

„Mintegy tizenkét éves lehetett a fiú, egy évvel fiatalabbnak látszott a
leány, annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy arcaikat élben meg nem
lehetett volna különböztetni. Hasonló hosszú fekete haj mind a kettõnél,
mely csodálatos karikákban göndörült le vállaikra, gyöngéd arcszínezet,
gyermeteg hamvassággal, oly bársonyszerû finom, mintha soha
napon nem járnának, pedig még csak föveget sem viselnek. A fiú arcán
annyi leányi gyöngédség, s a leányén annyi erõ és kifejezés látszik, hogy,
öltözeteiket elcserélve, el lehetne õket téveszteni, s ha a leányt a cserkesz
szüzek annyira ismeretes vállfûzõje nem szorítaná, mely virágkarcsúságú
derekát hajladozni engedi, s gyermeteg keblének minden hajlásait
kitünteti, bátyjától egyébben alig lenne különbözõ. Kivált, midõn így
összeölelkezve jönnek. A lyánka hófehér karját bátyja nyaka körül fûzve,
s nedvesen ragyogó, ércfekete szemeivel mintegy bátorságot szíva annak
arcáról, a fiú átölelve húga nyúlánk termetét, s gyöngéd hízelgéssel veregetve
annak vállait, míg szemei szelíden nyugosznak meg annak kedves
arcán…”
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Fapadoskonyv.hu Kiadó