A kõszívû ember fiai

Jókai Mór

1848 március 13-án az egész város felbolydult Bécsben. Richárd is ott van a bécsi utcákon. Egymásnak ellentmondó parancsokat kap, ezért nem használja, csak a kardja lapját, nem gyilkol, csak szétkergeti a csõcseléket. Jenõ, aki soha életében nem fogott kardot, egyik erkélyrõl Ödönt hallja beszélni, ami megrémíti és eszébe jut, hogy ez a második lépcsõ ama magaslathoz.

A forradalom minden történelmi korban izgalmas. A magyar történelemben a negyvennyolcas szabadságharc mérföldkõ, kivételes nemzedéket hozott magával. Sajátos közép-kelet-európai helyzet, hogy a politika szabta feladatok terhe a szépírókra hárul, így a nagy nemzedék mûvészi tevékenysége összefonódik a közéleti szerepvállalással. A nemzetet bátorítani kell, hosszabb ideig vigasztalni, de leginkább elbódítani nagy eszmékkel, a dicsõ múlttal. Jókai, az elnyomatás korában a nemzet bánatát hosszasan vigasztalandó, fölhasználja a romantika minden eszközét.

A Kõszívû ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzõnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fûzõdik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregrõl és független gazdasági életrõl álmodik, melyekrõl Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhetõ. A szövevényes cselekményû regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegõjével körülvéve.

A Baradlay-fiúk eszményi hõsök, mindhárman a maguk módján vívnak a reakció ellen, apjuk kõszívû végrendeletének árnyékában. A reformkor, a forradalom és a megtorlás korának hangulatát pontos, finom rajzzal adja át Jókai. Richárd alakját egyenesen Kölcseyrõl mintázta. Hõsöket, árulókat, komformistákat és csalókat látunk, miközben a háttérben viharzik a történelem. A férje szellemével szembeszálló, aggódó édesanya, a csodaszép és tisztalelkû hajadon, az anyjával közösen mesterkedõ, eladósorban levõ leány portréja a nõi sorsok skáláját színesítik. És a szerzõ által a nemzet ellenségeként számon tartott germanizálódás veszélye ezúttal sajátos fordulatot hoz: Baradlay Ödön hivatalosan jegyzett, azaz nem magyar keresztnevének Eugenre tévesztése, magyar megfelelõje, Baradlay Jenõ számára teszi lehetõvé, hogy nemes áldozatot vállaljon. A három testvér erkölcsi gyõzelme példaértékû. Láttunk már hasonló jelentõségû gyõzelmet a magyar irodalomban, Zrínyinél.

A Kõszívû ember fiai a középiskolások rettegett olvasmánya. Talán újra át kellene gondolni a jelentõségét, beszélni róla értelmesen, mert ez is nemzeti identitástudatunk szerves része és a jövõ nemzedék körében épp elveszõben van.
Megosztás
500 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

AJÁNLATAINK

Adamo Books