A két Trenk

Jókai Mór

"A regény egyrészt Trenk Ferenc báróról szól. Elõbb a császári, majd a cárihadseregben szolgált. Az osztrák örökösödési háború idején ötezer fõnyipandúrcsapatot szervezett, s nagy bátorságot tanúsított a harcmezõn.Ezredessé léptették elõ, de két év múlva kegyetlenkedései miatt rangjátólmegfosztották és örökös várfogságra ítélték. A másik Trenk, Ferencunokaöccse, Frigyes, aki fiatalon II. Frigyes testõrtisztje lett, de unokabátyjávalfolytatott levelezése miatt hamarosan börtönbe kerül.„A kalandos regényt egyszerre félbeszakítá a megújult háború.A béke esztendjét, mely menyegzõ és parádé között folyt le, már megelõztekét véres hadjárat# II. Frigyes az 1741-i háborúban elfoglalta azosztrákoktól Sziléziát, s a visszafoglalási kísérletnél döntõ ütközetetnyert meg Mollwitz körül. Ezt a diadalt ugyan tudtán kívül aratta a király,derék gránátos ezredei - ezek a mozgó bástyák - nyerték azt meg#míg õ maga összetört lovasságával futott a csatatérrõl, az üldözõ huszároknakvisszakiáltva: Engem nem fogtok el# jobb lovam van, mint valamennyiteknek!Azután az osztrák örökösödési háború szépen kihízott európai háborúvá.II. Frigyes szövetséget kötött XV. Lajossal, német a franciával!Ausztriának pedig segélyére jött Anglia# amazokhoz csatlakozott Spanyolország,emezeknek pártjára kelt Nápoly és Szardínia# valamennyiellenség kiválasztotta Ausztria semmivé tételére a bajor királyt, KárolyAlbertet# annak szánták Mária Terézia német és cseh tartományait. Magyarországotmeghagyták a királynõnek...""
Megosztás
450 Ft helyett
315 Ft
kosárba
30%

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Adamo Books