Magyar királyok

Krúdy Gyula

Tizenhat történelmi tárgyú elbeszélést és regényrészletet tartalmaz a kötet. A fõszereplõk egytõl egyig magyar királyok, Szent Istvántól IV. Károlyig. Krúdy pályája különbözõ szakaszaiban eleven érdeklõdéssel fordult a koronás fõk nagyon is emberinek megrajzolt alakjai felé. Különösen szívesen idézte föl a tatárjárás éveit, a dicsõséges Anjou-kort, majd a Mohács utáni kettõs királyválasztás országvesztõ korszakát. Ferenc József uralkodásának idejérõl temérdek írása született, kortársként személyes tapasztalatok vezették tollát az emlékezésben. Prózája kerüli a népszerû történelmi regények sablonjait. Nem törekszik maximális hitelességre sem, de olykor jóval többet mond a régmúltba veszõ idõkrõl, mint a szaktanulmányok serege, s ráadásul vonzó olvasmány.
Megosztás
380 Ft
kosárba

Szerző további digitális könyvei

bővebben »

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó