Czillich Anna naplója

Czillich Anna

Czillich Anna neve és életmûve talán kevéssé ismert széles körben. Ennek az lehet az oka, hogy fiatalon, huszonnégy évesen hunyt el tüdõbajban, csupán néhány festmény, pár tucat rajz maradt utána. Mûvészeti tanulmányait a nagybányai mûvésztelepen kezdte Réti István keze alatt, majd a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán folytatta Glatz Oszkárnál és Pilch Dezsõnél.


Naplóját festõkollégája Kiss Vilma jelentette meg 1925-ben, amely nagy feltûnést keltett. A bejegyzések életének utolsó idõszakát, az I. világháború éveit ölelik fel, amelyek megrázó õszinteséggel mutatják be az alkotással és a halálos betegséggel folytatott küzdelmét. A tépelõdések, az éles megfigyelések és a fiatalság ellenére is mély, érett gondolatok között átszûrõdnek az õszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság, a proletárdiktatúra és a fehérterror utcahangjai.
Megosztás
990 Ft
kosárba

Legújabb ajánlatok

Fapadoskonyv.hu Kiadó